screen shot 2014-10-20 at 2 16 41 pm
BANO- TV2 NYHETER-VIDEO
Norges tidligere Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre Bano- TV2 NYHETER åpnet vårt nyutviklede helsebad i Bergen.
 
baderom 01 624px
BANO OG HELSE BERGEN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS
Lite rom, stor forbetring -Her fell mange ting saman i eit lite rom, og de viktigaste er at rommet gjer kvardagen enklare og tryggare for dei som skal bruke det, sa administrerandre direktør Stener Kvinnsland då han onsdag opna det fjerde.
 
daniel news photo
BANO HJÄLPMEDELSINNOVATÖRERNA- FÖRÄLDRAKRAFT, SVERIGE 2015
Badrummet är den mest intima delen av en bostad. Nu kommer allt fler produkter som gör det möjligt att klara sig själv. Bano är ett av de innovativa företag som nu utlovar badrum som mycket snabbt kan anpassas till olika användare. Sverigechefen och fysioterapeuten Daniel Nesse berättar om nyheterna för Föräldrakraft. Dessutom ger han sina bästa tips för att skapa ett smart badrum.
 
handikapnytt no
BANO- HANDKAPNYTT.NO
Ny teknologi og nyskapende løsninger gjør funksjonshemmede og pasienter mer selvhjulpne på badet.
 
screen shot 2014-10-16 at 2 38 40 pm
BANO- BERGENS TIDENDE
NYTT BAD KAN BLI EKSPORTARTIKKEL- Et lite rom, men et stort fremskritt for helse vesent. I dag innvies Bergensbadet med promp go prakt.
 
email size
BANO SPONSER NORDFJORDRITTET 2014
 
cover pic
HØYSKOLEN I BERGEN- RAPPORT
Enkelte bebuarar i sjukeheim er sjeldan og aldri på WC. Tidlegare studiar viser at baderomsfasilitetane i helseinstitusjonenr ikkje er optimale for sjuke og pleietrengjande. Idear om korleis sjukeheimar og omsorgsbustader bør vere utforma Offentlege føringar tilseier at bueiningar i sjukeheimar med tilhøyrande bad bør vere utforma slik at bebuar ikkje må skifte bueining om pleiebehova endrar seg.