screen shot 2014-10-16 at 2 38 40 pm
BANO- BERGENS TIDENDE
12.06.2015
NYTT BAD KAN BLI EKSPORTARTIKKEL- Et lite rom, men et stort fremskritt for helse vesent. I dag innvies Bergensbadet med promp go prakt.

Hovila Oy
Sinimäentie 8
02630 Espoo
Puh: 09 5259 750
Fax: 09 5259 7530
myynti@hovilla.fi