handikapnytt no
BANO- HANDKAPNYTT.NO
12.06.2015
Ny teknologi og nyskapende løsninger gjør funksjonshemmede og pasienter mer selvhjulpne på badet.