screen shot 2014-10-20 at 2 16 41 pm
BANO- TV2 NYHETER-VIDEO
12.06.2015
Norges tidligere Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre Bano- TV2 NYHETER åpnet vårt nyutviklede helsebad i Bergen.