screen shot 2014-10-20 at 2 16 41 pm
BANO- TV2 NYHETER-VIDEO
12.06.2015
Norges tidligere Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre Bano- TV2 NYHETER åpnet vårt nyutviklede helsebad i Bergen.

Hovila Oy
Sinimäentie 8
02630 Espoo
Puh: 09 5259 750
Fax: 09 5259 7530
myynti@hovilla.fi